Kvaliteta kišnice

Kišnica je u stvari kondenzat globalnog destilacijskog uređaja, što je u tehničkom smislu pročišćena voda. Kiša ne sadži soli, a od otopljenih tvari sadrži uglavnom samo plinove.

Pročitaj više

Voda kao obnovljivi resurs

Voda se neprestano kreće u prirodi, isparava, kondenzira te kao kiša ili snijeg ponovno dospijeva na zemlju. To je hidrološki ciklus te se njime osigurava voda kao obnovljivi resurs.

Pročitaj više

Otpadna voda

Pročišćavanje i ponovna uporaba kućne otpadne vode

Ponovna uporaba vlastite otpadne vode nije fikcija nego praktična ekološki i ekonomski održiva mogućnost za sve objekte koji nisu povezani na sustav javne odvodnje. Umjesto skupog odvoza ili zagađivanja podzemlja, moguće je odabrati jednostavnu i jeftinu biološku obradu kojom se kućna otpadna voda pretvara u vrijednu sirovinu za vrt ili ozelenjavanje okućnice.

Kvaliteta obrade

Biološkom obradom kućne otpadne vode iz toaleta, kupaonice, kuhinje i praonice, dolazi se do vode bez mirisa i zamućenja koja odgovara kvaliteti pročišćavanja za drugi stupanj obrade (smanjenje organskog sadržaja i suspendiranih tvari veće je od 90 posto). Obrađena voda se skuplja u spremniku iz kojeg se po potrebi koristi za vrt ili se indirektno (drenažno) upušta u okoliš. Postupak udovoljava okvirnoj direktivi o vodama.

Održavanje i jednostavnost rada

Sustav radi samostalno i jednostavno, jedini agregat je kompresor (puhalo) male snage i bez buke. Intenzitet rada puhala se može mijenjati ovisno o opterećenju. Uređajem se ne mogu obraditi nerazgradive tvari poput vlažnih plastičnih maramica koje će se trajno zadržavati u aeriranom dijelu reaktora te ih povremeno treba izvaditi iz reaktora. Uredno korištenje toaleta, bez odbacivanja plastike u otpadnu vodu omogućuje trajan neometan rad uređaja bez ikakve posebne pažnje i održavanja. Jednom u dvije do tri godine potrebna je zamjena membrane na kompresoru, moguće i samostalno. Uklanjanje viška stabiliziranog mulja potrebno je činiti jednom godišnje samo kod maksimalnih opterećenja. Veći sadržaj mulja osigurava veću efikasnost biološke obrade vode. Mulj je nutritivno vrijedan, bez mirisa, podesan za poljoprivredu i vrtove te se može dijelom ispumpati na zelenu površinu (voćnjak, maslinik, vinograd, cvjetnjak ili slično).

Fleksibilnost rada

Uređaj je namijenjen kontinuiranom radu, ali lako podnosi oscilacije u opterećenju. Kod sezonskog prestanka korištenja objekta, nakon dva tjedna moguće je isključiti kompresor bez opasnosti od pojave neugodnih mirisa. Uređaj se ne prazni. Ponovnim korištenjem objekta, kompresor se pokreće i istovremeno kreće puna funkcionalnost uređaja.

Korištenje obrađene vode

Kod uređaja do 8 ES potopna crpka priključena na vrtni sustav za zalijevanje vrta (ili neku drugu namjenu) se uključuje jednom dnevno i u trajanju do 12 minuta se potroši dnevna zaliha obrađene vode. Kod većih uređaja crpka se uključuje u dva navrata po maksimalno 20 minuta. Potrošnja vode se može i drugačije organizirati i po potrebi povećati volumen spremnika. Uz naknadnu filtraciju moguće je vodu koristiti kao vodu za sanitarni čvor ili druge tehničke namjene.

Ugradnja uređaja

Uređaj se ugrađuje u prethodno iskopanu jamu odgovorajauće dubine i sa slojem od deset centimetara mršavog betona.

Ostavite nam svoje podatke u formularu ispod i javit ćemo vam se u najkraćem roku:

  Desalinizacija

  Samoopskrba desaliniziranom vodom

  Bočata ili morska voda može se koristiti za samoopskrbu vodom. Za korisnika je povoljnije i jeftinije koristiti vodu što nižeg saliniteta, jer je potreban niži radni tlak i jednostavniji uređaj za desalinizaciju reverznom osmozom (RO). Zato je preporučljivo prije odluke o korištenju morske vode ispitati mogućnost zahvata bočate vode.

  Opis postupka

  Pomoću desalinizacijskog uređaja ulazna slana voda se prolaskom kroz membranu oslobađa otopljenih soli i odvodi u spremnik obrađene vode. Obrađena voda je čista, bez suviška soli i spremna za kućnu upotrebu. Desalinizacijski uređaj radi automatizirano na temelju razine vode u spremniku obrađene vode kojom se osiguravaju dnevne špice potrošnje vode u objektu. Ovisno o veličini sustava i potrebi, moguće je instalirati i sustav za UV dezinfekciju.

  Jednostavnost rada i održavanje uređaja

  Desalinizacijski uređaj spojen na zahvat bočate ili morske vode u kontinuiranom radu napaja spremnik obrađene vode, dok se koncentrat odvodi u upojni zdenac. Uređaj funkcionira samostalno na temelju razine u spremniku obrađene vode. Održavanje je jednostravno, jednom godišnje, moguće i rijeđe.

  Kako do rješenja

  Ovisno o raspoloživoj sirovoj slanoj vodi i dnevnim potrebama za vodom, definira se idejno tehničko rješenje sa troškovnikom i procjenom investicije. Moguće je pokrivanje potreba za energijom pomoću fotonaponskog sustava za opskrbu energijom.

  Ako ste zainteresirani za naše proizvode, želite više informacija ili izradu idejnog rješenja, ostavite nam svoje podatke i javit ćemo vam se u najkraćem roku: