Korištenje kišnice

Kiša je vrijedan prirodni resurs koji se danas nedovoljno koristi. Da bismo je koristili potreban je spremnik kišnice i crpka s filterom prije spoja na kućnu instalaciju. Filtrirana kišnica je mekana i vrlo prikladna za sve kućne potrebe, posebno za pranje, pri čemu se utrošak sapuna i deterdženata smanjuje nekoliko puta, a potreba za omekšivačem izostaje. Filtrirana i UV dezinficirana kišnica može se koristiti i za kuhanje i piće.

Značajke korištenja kišnice

• Kišnica je besplatan prirodni resurs, dar s neba
• Uporabom kišnice ostvaruju se uštede i postiže djelomična ili potpuna samostalnost u opskrbi vodom
• Kišnica je mekana voda – bez kamenca, vrlo podesna za mnoge namjene
• Obrada kišnice spada u jednostavne postupke, ovisno o čistoći atmosfere iz koje se kišnica prikuplja
• Uz valjanu filtraciju i UV dezinfekciju, kišnica postaje sigurna i za piće
• Upotreba kišnice je izvrstan alat za povećanje otpornosti na klimatske promjene, nudeći siguran i pouzdan te ekološki i ekonomski održiv sustav samoopskrbe vodom.

O sustavima za korištenje kišnice

Krov, sustav žljebova spojen na predfiltar, vodosprema, crpka i tlačni filtar za kišnicu elementi su sustava za samoopskrbu kišnicom. Površina raspoloživog krova definira ukupan kapacitet sustava za dane uvjete padalina i ostvaruje dotok kišnice u spremnik. Volumen spremnika kišnice najveći je izdatak, preporučljivo je ukapanje u zemlju u blizini objekta. Moguća je betonska ili plastična izvedba. Volumen spremnika bira se na temelju veličine krova i željene potrošnje kišnice kroz godinu. Veći volumen omogućuje veći kapacitet prihvata kod intenzivnih padalina i dužu samoospkrbu u danima i tjednima sušnog perioda.

Filtracija kišnice može varirati od najjednostavnijih izvedbi u uvjetima čiste atmosfere (dalje od velikih gradova, industrije i intenzivnog prometa) i kod nezahtjevnih primjena, sve do membranske filtracije koja uz UV dezinfekciju u svim uvjetima omogućuje kvalitetu vode za piće. Upravljanje sustavom može biti od jednostavnijeg (tlačna sklopka) do složenijeg uz više mjerenih vrijednosti (razina spremnika, temperatura, el. vodljivost, mutnoća vode) koji se pohranjuju i prenose (PLC, mobilne aplikacije).

Različite razine primjene kišnice

Sustav za samoopskrbu kišnicom može se koristiti za vrlo različite kućne potrebe, od primjene u vrtu do potpune i samostalne vodoopskrbe.

Procjena povrata investicije

Povrat investicije u sustave za korištenje kišnice je vrlo varijabilan, jer je ovisan o količini, cijeni i kvaliteti vode koju se zamjenjuje te o potrebnim ulaganjima. Stoga je za ozbiljniji pristup izračunu povrata investicije nužna individualna analiza koja uključuje utvrđivanje raspoložive površine krova, izbor rješenja za spremnik kišnice te izračun investicije za različite razine primjene kišnice. U slučaju postojanja raspoloživog spremnika (gusterna, cisterna) vrijeme povrata investicije se značajno smanjuje.

Međutim, svaki sustav za korištenje kišnice daje određenu sigurnost vodoopskrbe, nešto što se u računu povrata investicije ne vidi, a postaje cijenjeno i vrlo važno u svakoj kriznoj ili izvanrednoj situaciji prekida vodoopskrbe iz nekog razloga.

Ako ste zainteresirani za naše proizvode, želite više informacija ili izradu idejnog rješenja, ostavite nam svoje podatke i javit ćemo vam se u najkraćem roku: