Samoopskrba desaliniziranom vodom

Bočata ili morska voda može se koristiti za samoopskrbu vodom. Za korisnika je povoljnije i jeftinije koristiti vodu što nižeg saliniteta, jer je potreban niži radni tlak i jednostavniji uređaj za desalinizaciju reverznom osmozom (RO). Zato je preporučljivo prije odluke o korištenju morske vode ispitati mogućnost zahvata bočate vode.

Opis postupka

Pomoću desalinizacijskog uređaja ulazna slana voda se prolaskom kroz membranu oslobađa otopljenih soli i odvodi u spremnik obrađene vode. Obrađena voda je čista, bez suviška soli i spremna za kućnu upotrebu. Desalinizacijski uređaj radi automatizirano na temelju razine u spremniku obrađene vode kojom se osigurava vršna dnevna potrošnja vode u objektu. Ovisno o veličini sustava i potrebi, moguće je instalirati i sustav za UV dezinfekciju.

Jednostavnost rada i održavanje uređaja

Desalinizacijski uređaj spojen na zahvat bočate ili morske vode u kontinuiranom radu napaja spremnik obrađene vode, dok se koncentrat odvodi u upojni zdenac. Uređaj funkcionira samostalno na temelju razine u spremniku obrađene vode. Održavanje je jednostavno, jednom godišnje, moguće i rjeđe.

Kako do rješenja

Ovisno o raspoloživoj sirovoj slanoj vodi i dnevnim potrebama za vodom, definira se idejno tehničko rješenje sa troškovnikom i procjenom investicije. Moguće je pokrivanje potreba za energijom pomoću fotonaponskog sustava za opskrbu energijom.

Ako ste zainteresirani za naše proizvode, želite više informacija ili izradu idejnog rješenja, ostavite nam svoje podatke i javit ćemo vam se u najkraćem roku: