Kako su globalni godišnji vodni resursi raspoređeni?

Voda je kao resurs vrlo nejednoliko raspoređena.

Osim što se područja značajno razlikuju po pitanju padalina, zbog velikih nejednolikosti u gustoći naseljenosti, aktualni vodni resursi iskazani u kubnim metrima vode po stanovniku godišnje još više osciliraju.

Po ovom pitanju, Hrvatska spada u zemlje bogate vodom te raspolaže sa preko 23 tisuće kubnih metara po stanovniku godišnje. To je više nego dvostruko više u odnosu na europski prosjek te sedam puta više nego veliki dio Azije.

Više na: https://unstats.un.org/unsd/environment/waterresources.htm

Međutim i unutar Hrvatske postoje znatne razlike. Najviše je kiše u Gorskom kotaru, a najmanje u Slavoniji i na otocima. U Rijeci godišnje prosječno padne 1560 l kišnice po kvadratnom metru horizontalne površine, što je dvostruko više nego na Hvaru ili Osijeku.

Slika Višegodišnji prosjek padalina za odabrane gradove u Hrvatskoj

Količina padalina izražava se u mm v.s., odnosno milimetrima vodenog stupca. Jedam mm v.s. odgovara količini od jedne litre po kvadratnom metru horizontalne površine.