Otpadna voda

Pročišćavanje i ponovna uporaba kućne otpadne vode

Ponovna uporaba vlastite otpadne vode nije fikcija nego praktična ekološki i ekonomski održiva mogućnost za sve objekte koji nisu povezani na sustav javne odvodnje. Umjesto skupog odvoza ili zagađivanja podzemlja, moguće je odabrati jednostavnu i jeftinu biološku obradu kojom se kućna otpadna voda pretvara u vrijednu sirovinu za vrt ili ozelenjavanje okućnice.

Kvaliteta obrade

Biološkom obradom kućne otpadne vode iz toaleta, kupaonice, kuhinje i praonice, dolazi se do vode bez mirisa i zamućenja koja odgovara kvaliteti pročišćavanja za drugi stupanj obrade (smanjenje organskog sadržaja i suspendiranih tvari veće je od 90 posto). Obrađena voda se skuplja u spremniku iz kojeg se po potrebi koristi za vrt ili se indirektno (drenažno) upušta u okoliš. Postupak udovoljava okvirnoj direktivi o vodama.

Održavanje i jednostavnost rada

Sustav radi samostalno i jednostavno, jedini agregat je kompresor (puhalo) male snage i bez buke. Intenzitet rada puhala se može mijenjati ovisno o opterećenju. Uređajem se ne mogu obraditi nerazgradive tvari poput vlažnih plastičnih maramica koje će se trajno zadržavati u aeriranom dijelu reaktora te ih povremeno treba izvaditi iz reaktora. Uredno korištenje toaleta, bez odbacivanja plastike u otpadnu vodu omogućuje trajan neometan rad uređaja bez ikakve posebne pažnje i održavanja. Jednom u dvije do tri godine potrebna je zamjena membrane na kompresoru, moguće i samostalno. Uklanjanje viška stabiliziranog mulja potrebno je činiti jednom godišnje samo kod maksimalnih opterećenja. Veći sadržaj mulja osigurava veću efikasnost biološke obrade vode. Mulj je nutritivno vrijedan, bez mirisa, podesan za poljoprivredu i vrtove te se može dijelom ispumpati na zelenu površinu (voćnjak, maslinik, vinograd, cvjetnjak ili slično).

Fleksibilnost rada

Uređaj je namijenjen kontinuiranom radu, ali lako podnosi oscilacije u opterećenju. Kod sezonskog prestanka korištenja objekta, nakon dva tjedna moguće je isključiti kompresor bez opasnosti od pojave neugodnih mirisa. Uređaj se ne prazni. Ponovnim korištenjem objekta, kompresor se pokreće i istovremeno kreće puna funkcionalnost uređaja.

Korištenje obrađene vode

Kod uređaja do 8 ES potopna crpka priključena na vrtni sustav za zalijevanje vrta (ili neku drugu namjenu) se uključuje jednom dnevno i u trajanju do 12 minuta se potroši dnevna zaliha obrađene vode. Kod većih uređaja crpka se uključuje u dva navrata po maksimalno 20 minuta. Potrošnja vode se može i drugačije organizirati i po potrebi povećati volumen spremnika. Uz naknadnu filtraciju moguće je vodu koristiti kao vodu za sanitarni čvor ili druge tehničke namjene.

Ugradnja uređaja

Uređaj se ugrađuje u prethodno iskopanu jamu odgovorajauće dubine i sa slojem od deset centimetara mršavog betona.

Ostavite nam svoje podatke u formularu ispod i javit ćemo vam se u najkraćem roku:

  Desalinizacija

  Samoopskrba desaliniziranom vodom

  Bočata ili morska voda može se koristiti za samoopskrbu vodom. Za korisnika je povoljnije i jeftinije koristiti vodu što nižeg saliniteta, jer je potreban niži radni tlak i jednostavniji uređaj za desalinizaciju reverznom osmozom (RO). Zato je preporučljivo prije odluke o korištenju morske vode ispitati mogućnost zahvata bočate vode.

  Opis postupka

  Pomoću desalinizacijskog uređaja ulazna slana voda se prolaskom kroz membranu oslobađa otopljenih soli i odvodi u spremnik obrađene vode. Obrađena voda je čista, bez suviška soli i spremna za kućnu upotrebu. Desalinizacijski uređaj radi automatizirano na temelju razine vode u spremniku obrađene vode kojom se osiguravaju dnevne špice potrošnje vode u objektu. Ovisno o veličini sustava i potrebi, moguće je instalirati i sustav za UV dezinfekciju.

  Jednostavnost rada i održavanje uređaja

  Desalinizacijski uređaj spojen na zahvat bočate ili morske vode u kontinuiranom radu napaja spremnik obrađene vode, dok se koncentrat odvodi u upojni zdenac. Uređaj funkcionira samostalno na temelju razine u spremniku obrađene vode. Održavanje je jednostravno, jednom godišnje, moguće i rijeđe.

  Kako do rješenja

  Ovisno o raspoloživoj sirovoj slanoj vodi i dnevnim potrebama za vodom, definira se idejno tehničko rješenje sa troškovnikom i procjenom investicije. Moguće je pokrivanje potreba za energijom pomoću fotonaponskog sustava za opskrbu energijom.

  Ako ste zainteresirani za naše proizvode, želite više informacija ili izradu idejnog rješenja, ostavite nam svoje podatke i javit ćemo vam se u najkraćem roku:

   Kišnica

   Korištenje kišnice

   Kiša je vrijedan prirodni resurs koji se danas nedovoljno koristi. Da bismo je koristili potreban je spremnik kišnice i crpka s filterom prije spoja na kućnu instalaciju. Filtrirana kišnica je mekana i vrlo prikladna za sve kućne potrebe, posebno za pranje, pri čemu se utrošak sapuna i deterdženata smanjuje nekoliko puta, a potreba za omekšivačem izostaje. Filtrirana i UV dezinficirana kišnica može se koristiti i za kuhanje i piće.

   Značajke korištenja kišnice

   • Kišnica je besplatan prirodni resurs, dar s neba
   • Uporabom kišnice ostvaruju se uštede i postiže djelomična ili potpuna samostalnost u opskrbi vodom
   • Kišnica je mekana voda – bez kamenca, vrlo podesna za mnoge namjene
   • Obrada kišnice spada u jednostavne postupke, ovisno o čistoći atmosfere iz koje se kišnica prikuplja
   • Uz valjanu filtraciju i UV dezinfekciju, kišnica postaje sigurna i za piće
   • Upotreba kišnice je izvrstan alat za povećanje otpornosti na klimatske promjene, nudeći siguran i pouzdan te ekološki i ekonomski održiv sustav samoopskrbe vodom.

   O sustavima za korištenje kišnice

   Krov, sustav žljebova spojen na predfiltar, vodosprema, crpka i tlačni filtar za kišnicu elementi su sustava za samoopskrbu kišnicom. Površina raspoloživog krova definira ukupan kapacitet sustava za dane uvjete padalina i ostvaruje dotok kišnice u spremnik. Volumen spremnika kišnice najveći je izdatak, preporučljivo je ukapanje u zemlju u blizini objekta. Moguća je betonska ili plastična izvedba. Volumen spremnika bira se na temelju veličine krova i željene potrošnje kišnice kroz godinu. Veći volumen omogućuje veći kapacitet prihvata kod intenzivnih padalina i dužu samoospkrbu u danima i tjednima sušnog perioda.

   Filtracija kišnice može varirati od najjednostavijih izvedbi u uvjetima čiste atmosfere (dalje od velikih gradova, industrije i intenzivnog prometa) i kod nezahtjevnih primjena, sve do membranske filtracije koja uz UV dezinfekciju u svim uvjetima omogućuje kvalitetu vode za piće. Upravljanje sustavom može biti od jednostavnijeg (tlačna sklopka) do složenijeg uz više mjerenih vrijednosti (razina spremnika, temperatura, el. vodljivost, mutnoća vode) koji se pohranjuju i prenose (PLC, mobilne aplikacije).

   Različite razine primjene kišnice

   Sustav za samoopskrbu kišnicom može se koristiti za vrlo različite kućne potrebe, od primjene u vrtu do potpune i samostalne vodoopskbe.

   Procjena povrata investicije

   Povrat investicije u sustave za korištenje kišnice je vrlo varijabilan, jer je ovisan o količini, cijeni i kvaliteti vode koju se zamjenjuje te o potrebnim ulaganjima. Stoga je za ozbiljniji pristup izračunu povrata investicije nužna individualna analiza koja uključuje utvrđivanje raspoložive površine krova, izbor rješenja za spremnik kišnice te izračun investicije za različite razine primjene kišnice. U slučaju postojanja raspoloživog spremnika (gusterna, cisterna) vrijeme povrata investicije se značajno smanjuje.

   Međutim, svaki sustav za korištenje kišnice daje određenu sigurnost vodoopskrbe, nešto što se u računu povrata investicije ne vidi, a postaje cijenjeno i vrlo važno u svakoj kriznoj ili izvanrednoj situaciji prekida vodoopskrbe iz nekog razloga.

   Potencijalni korisnici:
   • Obiteljske kuće
   • Vikendice, kuće za odmor
   • Apartmani, kampovi, hoteli
   • Trgovački centri
   • Objekti udaljeni od vodoopskbne mreže.

   Ako ste zainteresirani za naše proizvode, želite više informacija ili izradu idejnog rješenja, ostavite nam svoje podatke i javit ćemo vam se u najkraćem roku:

    O nama

    VODEKO sistemi d.o.o. je obiteljska tvrtka sa sjedištem u Zagrebu. Bavimo se ekološki i ekonomski održivim cjelovitim rješenjima uporabe vode.

    Voda, izvor života, goruća je tema i veliki problem 21. stoljeća. Uz porast cijene vode i zabrinutost za kvalitetu vode susrećemo se i s nedostatkom vode u pojedinim područjima. Individualni, stručni, ekološki pristup svakom korisniku nudi učinkovite sustave za uštedu, samostalnost i sigurnost u opskrbi vodom prema željama i potrebama korisnika.

    Nudimo rješenja korištenjem kišnice, obradu i ponovnu uporabu otpadne vode te desalinizaciju bočate ili morske vode. Naša ponuda idejnih rješenja, procjena povrata investicije, savjetovanja i definiranje opreme odgovara širokom spektru korisnika, od obiteljskih kuća, vikendica, apartmana, kampova, hotela do trgovačkih centara i industrijskih objekata.

    Odgovorni smo prema našoj budućnosti, društvu i okolišu.

    Za više informacija slobodno nam se javite na jedan od sljedećih kontakata:

    vodeko@vodekosistemi.hr
    099 494 6628

    Naša adresa je:
    Vodeko Sistemi d.o.o.
    Anastasa Popovića 3,
    10.000 Zagreb, Hrvatska

    Vodeko Sistemi d.o.o. - Kontakt